ITS Chorzów

ITS CHORZÓW

FAQ Najczęściej zadawane pytania
Czym są Inteligentne Systemy Transportowe ITS

ITS to obecnie nowe zjawisko na skalę globalną, to szeroki zakres różnorodnych technologii stosowanych w transporcie w celu ochrony życia, oszczędności pieniędzy i czasu oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego.

Jak jest zbudowany system ITS

Stosowane technologie łączą w sobie elementy mikroelektroniki, łączności i oprogramowania oraz takie dziedziny, jak inżynieria transportu, telekomunikacja, informatyka, finanse, elektronika, oraz technologia pojazdu.

Jakie są zadania systemu?

Do głównych zadań ITS należy podniesienie sprawności istniejącej infrastruktury bez konieczności jej dalszej rozbudowy.

Jak wygląda struktura ITS?

Podstawowe zagadnienia wchodzące w skład ITS to: inteligentne pojazdy, inteligentną infrastrukturę transportu, system informacji dla podróżujących oraz centra sterowania i zarządzania ruchem. W pracy przedstawiono charakterystykę ogólną i kierunki rozwoju ITS, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru europejskiego. Charakteryzowano strukturę inteligentnego systemu składają się pięciu istotnych warstw, struktur szczegółowych: ogólna, funkcjonalna, logiczna, fizyczna i technologiczna. Pierwsze trzy struktury dotyczą określenia i sposobu realizacji ogólnych celów transportowych, należą do zadań inżynierów transportu, inżynierów ruchu drogowego, planistów itp. Natomiast dwie ostatnie struktury to narzędzia realizacji postawionych celów transportowych, dlatego struktury te są domeną automatyków, elektroników, informatyków itp. Następnie opisano architekturę ITS i charakterystyki jej podstawowych elementów. W końcowej części omówiono efektywność tych systemów.