ITS Chorzów

Informacje drogowe

W nocy z 6 na 7 lutego – zmiany w organizacji ruchu ul.Hajducka, Cmentarna i Urbanowicza.

W nocy z 6 na 7 lutego, na ulicach Hajduckiej, Cmentarnej i Urbanowicza realizowany będzie plan zdjęciowy do filmu.
W związku z powyższym wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
    1. w dniu 6.02 wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się:
        a. w ciągu ulicy Hajduckiej na odcinku między skrzyżowaniem z ulicami Kordeckiego/Cmentarną i rejonem budynku nr 49,
        b. w ciągu ulicy Cmentarnej na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Hajducką i rejonem budynku nr 36,
        c. w ciągu ulicy Urbanowicza na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Cmentarną i rejonem budynku nr 39,
    2. na czas (ok. 3 minut) realizacji ujęć, ww. odcinki ulic wyłączane będą z ruchu pojazdów i pieszych.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego plan zdjęciowy.

Source: New feed