ITS Chorzów

Informacje drogowe

W dniu 5.11 (niedziela) ulicami Chorzowa i Katowic pobiegną uczestnicy „IX Biegu Dwóch Szybów”.

Trasa tej imprezy sportowej rozpoczynać się będzie przy Szybie Prezydent w Chorzowie i prowadzić będzie do Szybu Wschodniego II KWK Kleofas w Katowicach, skąd uczestnicy pobiegną z powrotem do Szybu Prezydent. Prowadzona ona zostanie ul. Kościuszki, ul. Parkową, alejkami na terenie Parku Śląskiego, (Katowice) ul. Złotą, ul. Lipową, ul. Dębową, ul. Wąską, ul. Bracką (chodnik), ul. Gliwicką, ul. Bocheńskiego (chodnik), drogami równoległymi do ul. Bocheńskiego, ul. Pośpiecha, ul. Ondraszka, ul. Gliwicką, ul. Szewczenki, ul. Baildona, ul. Żmija, ul. Dębową (chodnik), ul. Studzienną, ul. Złotą, (Chorzów) alejkami Parku Śląskiego, ścieżkami na terenie Parku Redena, ul. Kościuszki (ciąg pieszo-rowerowy). Rozpoczęcie biegu planowane jest na godzinę 11 a zakończenie na godzinę 13:10. W tym czasie – na jezdniach ulic, którymi prowadzić będzie trasa biegu oraz z miejscach przekraczania jezdni przez uczestników imprezy – konieczne będzie krótkotrwałe zatrzymanie ruchu pojazdów.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do komend wydawanych przez służby zabezpieczające bieg.

Strona internetowa wydarzenia: http://chsbd.pl/bieg-dwoch-szybow-2023

Source: New feed