ITS Chorzów

Informacje drogowe

Ulica Parkowa, przebudowa sieci wodociągowej, zmiany w organizacji ruchu od dnia 15.09.2023r.

W najbliższy piątek (15.09) ok. godziny 9 wdrożony zostanie kolejny etap prac związanych z przebudową sieci wodociągowej prowadzonych na odcinku między ulicami Siemianowicką i Parkową w Chorzowie. Ze względu na problemy techniczne konieczne jest rozszerzenie zakresu robót realizowanych w ciągu ulicy Parkowej (w rejonie posesji nr 6 i 8), które spowodują zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu.

W związku z powyższym – mając również na względzie duże natężenie ruchu pojazdów w ciągu ulicy Parkowej oraz niewielką odległość miejsca prowadzonych prac od skrzyżowania ulic Parkowej i Kościuszki – konieczne będzie wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów z kierunku ulicy Kościuszki w kierunku ulicy Parkowej. Objazd do ulicy Parkowej poprowadzony zostanie ulicami Kościuszki, Rynek i Katowicką (relacja do Katowic).

Zakończenie tego etapu prac – prowadzonych na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. – i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest do dnia 26.09 br.

Wprowadzana zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapie nawigacji Waze: https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.29628262968465%2C18.967659473419193

Source: New feed