ITS Chorzów

Informacje drogowe

Ulica Kościuszki i Plac Piastowski, przebudowa sieci wodociągowej

W najbliższy poniedziałek (12.06) w godzinach porannych (po porannym szczycie komunikacyjnym) w ciągu ulicy Kościuszki i pl. Placu Piastowskim na odcinku od Ronda Starochorzowskiego do rejonu budynku przy ul. Mazurskiej 1 rozpoczęte zostaną roboty związane z przebudową sieci wodociągowej (GPW).

Ze względu na lokalizację i zakres prowadzonych prac konieczne będzie wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu:
1. zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie zjazd z Ronda Starochorzowskiego w kierunku ul. Mazurskiej. Wyznaczone zostaną objazdy w kierunku tej ulicy prowadzone przez Plac Piastowski (odcinek od strony ulicy Majętnego) oraz w kierunku ulicy Siemianowickiej przez Plac Piastowski i ulicę Bojarskiego. Zmienione zostaną trasy przejazdu autobusów publicznej komunikacji zbiorowej (szczegóły na stronie Zarządy Transportu Metropolitalnego https://rj.metropoliaztm.pl/news/?city_tags=chorzow&news_date==),
2. zamknięty zostanie dojazd do budynku przy Placu Piastowskim 17 (Prokuratura Rejonowa w Chorzowie) od strony ulicy Kościuszki,
3. wprowadzone zostaną lokalne ograniczenia postoju pojazdów (na trasach objazdów oraz w miejscach prowadzonych prac).

Zakończenie tego etapu prac – prowadzonych na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. – planowane jest w pierwszej dekadzie lipca br.

Wprowadzana zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapie nawigacji Waze: https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.300387861228465%2C18.970642089843754

Source: New feed