ITS Chorzów

Informacje drogowe

ul. Wrocławska – naprawa nawierzchni jezdni (24.07.)

W najbliższy poniedziałek (24.07) w ciągu ulicy Wrocławskiej w Chorzowie, na odcinku między ulicami Batorego i Hutniczą, rozpoczęte zostaną prace związane z usuwaniem ugięcia nawierzchni jezdni.
Ze względu na zakres i lokalizację miejsca prowadzonych robót wprowadzone będą następujące zmiany w organizacji ruchu:
1. zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie jezdnia ulicy Wrocławskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Batorego,
2. w ciągu ulicy Wrocławskiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Hutniczą i miejscem prowadzonych prac wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów,
3. z kierunku skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Hutniczej w kierunku ulicy Batorego wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami Hutniczą, 16 Lipca, Strzybnego i Farną.
Wykonawca prac deklaruje zakończenie robót do dnia 28.07.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych prac.
Lokalizacja na mapie nawigacji Waze:
https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.2747294941752%2C18.93924951553345 

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Source: New feed