ITS Chorzów

Informacje drogowe

ul. Słowackiego – budowa przyłącza kanalizacji (9.11.br)

W najbliższy czwartek (9.11) w ciągu ul. Słowackiego w Chorzowie rozpoczęte zostaną prace związane z budową przyłącza kanalizacyjnego.
Ze względu na zakres i lokalizację miejsca prowadzonych robót konieczne będzie wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu:
1. wyłączony z ruchu pojazdów zostanie fragment ulicy Słowackiego w rejonie budynków nr 5-8,
2. ruch pieszych w rejonie miejsca prowadzonych prac możliwy będzie chodnikiem położonym w sąsiedztwie budynków nr 6 i 8,
3. celem zapewnienia skomunikowania posesji położonych przy ulicy Słowackiego z ulicami Pudlerską i św. Piotra, w ciągu ul. Słowackiego wprowadzony zostanie tymczasowy dwukierunkowy ruch pojazdów,
4. z kierunku skrzyżowania ulic Pudlerskiej i Słowackiego w kierunku skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. św. Piotra wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami Pudlerską, Miarki i św. Piotra oraz Pudlerską, Świdra, pl. Mickiewicza i św. Piotra.
Wykonawca robót deklaruje zakończenie robót do dnia 21.11.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych prac.
Lokalizacja na mapie nawigacji Waze:
https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.30664440243043%2C18.946191072463993
Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Source: New feed