ITS Chorzów

Informacje drogowe

ul. Parkowa – remont i przebudowa ulicy – 2 etap prac

W najbliższy poniedziałek (28.08) ok. godziny 10 w ciągu ulicy Parkowej w Chorzowie kontynuowane zostaną roboty drogowe związane z remontem i przebudową ulicy Parkowej w Chorzowie.
W drugim etapie prace remontowe wykonywane będą na jezdni prowadzącej z kierunku ulicy Katowickiej w kierunku ronda przy centrum handlowym AKS.
Ze względu na zakres i ich lokalizację wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
1. na całej szerokości zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie remontowana jezdnia ulicy Parkowej,
2. ruch pojazdów z kierunku ulicy Katowickiej w kierunku ronda w rejonie C.H. AKS poprowadzony zostanie jezdnią zachodnią ulicy („pod prąd” względem ruchu obowiązującego w ramach stałej organizacji ruchu. Ruch pojazdów z kierunku przeciwnego tzn. w kierunku ul. Katowickiej zostanie zamknięty),
3. z kierunku skrzyżowania ulic Kościuszki i Parkowej oraz ronda przy centrum handlowym AKS w kierunku skrzyżowania ulic Parkowej, Katowickiej i al. Wojska Polskiego wyznaczony zostanie objazd ulicami Kościuszki, Rynek i Katowicką.
Wykonawca robót deklaruje zakończenie drugiego etapu robót do dnia 1.09.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych prac.
Lokalizacja na mapie nawigacji Waze:
https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.288297316693104%2C18.96776676177979 

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Source: New feed