ITS Chorzów

Informacje drogowe

ul. Mościckiego w rejonie posesji nr 8 – awaria kanalizacji.

W związku z awarią sieci kanalizacyjnej zamknięty dla ruchu pojazdów został fragment  ul. Mościckiego w Chorzowie w rejonie posesji nr 8.
Na czas prowadzonych robót naprawczych wprowadzone zostały następujące zmiany w organizacji ruchu:
1. w ciągu ul. Mościckiego – na odcinku od skrzyżowania z ul. Lwowską do miejsca prowadzonych prac oraz od skrzyżowania z ul. Wybickiego do miejsca prowadzonych prac –wprowadzony został dwukierunkowy ruch pojazdów,
2. celem zapewnienia dojazdu do pl. AKS i ul. Mościckiego z kierunku ul. Lwowskiej, w ciągu ul. Paderewskiego – na odcinku między ulicami Lwowską i Wysockiego – wprowadzony został dwukierunkowy ruch pojazdów.
Zakończenie robót i przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest do dnia 19.01.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych prac.
Lokalizacja miejsca awarii na mapie nawigacji Waze:
https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.294178475533464%2C18.964054584503177

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona została w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app)w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Source: New feed