ITS Chorzów

Informacje drogowe

ul. Mazurska i Siemianowicka – przebudowa sieci wodociągowej

W najbliższy poniedziałek (17.07) ok. godziny 9 wdrożony zostanie kolejny etap prac związanych z przebudową sieci wodociągowej (GPW). Pracami zostanie objęty fragment jezdni ulicy Mazurskiej w rejonie budynku nr 11 oraz fragment jezdni ulicy Siemianowickiej w rejonie budynku nr 52.
Ze względu na lokalizację i zakres prowadzonych robót konieczne będzie wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu:

 1. ruch pojazdów z kierunku skrzyżowania ulic Siemianowickiej, Bożogrobców i Mazurskiej w kierunku Siemianowic Śląskich poprowadzony zostanie objazdem ulicami Kościuszki i Bojarskiego,
 2. na skrzyżowaniu ulic Siemianowickiej, Bożogrobców i Mazurskiej ruch okrężny pojazdów zostanie tymczasowo zastąpiony nowym przebiegiem drogi z pierwszeństwem przejazdu i dróg podporządkowanych. Układ dróg głównych stanowić będą ulice Bożogrobców i Siemianowicka (odcinek między ulicami Kościuszki i Mazurską/Bożogrobców).

Wprowadzone zostaną kolejne zmiany w trasach przejazdu autobusów publicznej komunikacji zbiorowej – szczegóły na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2718/ 

Nadal obowiązywać będzie organizacja ruchu wprowadzona w poprzednim etapie prac, czyli:

 1. zakaz ruchu w ciągu ulic Mazurskiej i Majętnego. Wprowadzone ograniczenie nie obowiązuje kierujących pojazdami, którzy muszą dojechać do posesji położonych przy tych ulicach – dojazd możliwy będzie od strony Placu Piastowskiego od strony skrzyżowania z ul. Majętnego,
 2. odcinkowy zakaz zatrzymywania się na zatoce postojowej zlokalizowanej w ciągu ul. Mazurskiej w rejonie budynku nr 1.
Zakończenie nowego etapu robót – prowadzonych na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. – planowane jest do końca sierpnia br.

Wprowadzana zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapie nawigacji Waze: https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.30275900216984%2C18.97337794303894

Source: New feed