ITS Chorzów

Informacje drogowe

ul. Leśna – rozpoczęcie przebudowy (24.10.br)

W dniu 24.10 (wtorek) w godzinach porannych zostanie rozpoczęty I etap przebudowy ulicy Leśnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Żelazną do skrzyżowania z ul. ks. Hugona Kołłątaja. Ze względu na zakres i technologię prowadzonych robót konieczne będzie wyłączenie z ruchu pojazdów remontowanego fragmentu ulicy.
W związku z powyższym objazd dla pojazdów nie przekraczających wysokości 3,5 m zostanie poprowadzony z Chorzowa Batorego do ul. Leśnej ulicami: Szpitalną, Armii Krajowej, Piekarską i ul. Odrzańską.
Przejazd pojazdów o wysokości powyżej 3,5 m będzie możliwy ul. Kollmanna, drogami zbiorczymi autostrady A4 i ul. Stefana Batorego.
Dodatkowo zostanie ograniczona możliwość wjazdu znakiem B-2 „zakaz wjazdu” na ul. Żelazną od strony ul. Szpitalnej z dopuszczeniem dojazdu do posesji zlokalizowanych w ciągu ul. Żelaznej.
Zakończenie ww. etapu prac planowane jest na styczeń 2024 r.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w na mapie nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast”  https://www.waze.com/pl/ccp).

Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapie nawigacji Waze:https://www.waze.com/en/live-map/directions?latlng=50.27577858454058%2C18.945847749710087

Source: New feed