ITS Chorzów

Informacje drogowe

ul. Beskidzka – wydłużenie terminu zakończenia konsultacji społecznych

Informujemy, że za pośrednictwem Radnego Rady Miasta Chorzowa działającego w imieniu mieszkańców – do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów wpłynął wniosek o wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Beskidzkiej w kierunku od  posesji nr 32 do posesji 38 z wyjazdem do ul. Sztygarskiej. W celu poznania opinii zainteresowanych mieszkańców tych posesji prosimy o przekazanie stanowiska  w powyższej sprawie do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów
w formie pisemnej za pomocą korespondencji tradycyjnej lub mailowej do dnia 15.08.br. Pod uwagę będą brane wyłącznie informacje z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Source: New feed