ITS Chorzów

Informacje drogowe

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w Chorzowie

W odpowiedzi na rozwijający się rynek elektromobilności, a w efekcie rosnący popyt na pojazdy elektryczne i hybrydowe, miasto Chorzów wychodząc naprzeciw rosnącym potrzebom obecnych i przyszłych użytkowników tych pojazdów zawarło, z wyłonioną w drodze otwartego konkursu, firmą Budimex Mobility umowę na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych na terenie miasta. W drodze zawartej umowy miasto dzierżawi wyłonionemu Wykonawcy grunty pod budowę stacji ładowania pojazdów, a całość kosztów zarówno budowy jak i utrzymania obiektów ponosi firma Budimex Mobility.  Wstępnie przyjęty plan zakłada zapewnienie możliwości ładowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych w każdej z dzielnic miasta:
13 stacji w Centrum,
7 stacji w Chorzowie II,
6 stacji w Chorzowie Batorym
5 stacji w Chorzowie Starym.

Każda z łącznie 31 stacji będzie zapewniać dostęp do dwóch punktów ładowania. Wstępny termin uruchomienia stacji to  koniec roku 2024 r. Termin ten wynika przede wszystkim z konieczności uzyskania warunków przyłączenia planowanych stacji i koniecznych uzgodnień. Obecnie prowadzone są formalności z Dystrybutorem energii elektrycznej oraz ustalanie możliwości technicznych wykonania stacji w terenie.

Source: New feed