ITS Chorzów

Informacje drogowe

Seminarium ITS w Chorzowie

Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS POLSKA wraz z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie organizuje  w dniach 20-21 lutego 2020 r. w Chorzowie w Hotelu FOCUS – Seminarium nt. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Chorzowie”. Zakres tematyczny Seminarium został opracowany przez Radę Programową pod przewodnictwem dr hab. inż. Tomasz Kamińskiego z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie. Program obejmuje przedstawienie głównych założeń Systemu Zarządzania Ruchem w Chorzowie i miastach sąsiadujących. Podczas seminarium przedstawione będą różne punkty widzenia w zakresie priorytetów i zasad działania systemu – z perspektywy zarządzającego (właściciela systemu), wykonawcy i użytkownika. Omówione zostaną poszczególne aspekty funkcjonowania systemu ITS.

Source: New feed