ITS Chorzów

Informacje drogowe

Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie.

W dniu 27.03.2024 r. (środa) zostanie rozpoczęty kolejny etap zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej DK79 (ul. Katowicka) na odcinku od estakady do ul. 3-go Maja w Chorzowie”.
Ze względu na zakres i technologię prowadzonych robót zostanie dodatkowo zawężony odcinek jezdni ul. Katowickiej w Chorzowie w rejonie skrzyżowania z ul. 3 Maja. Ruch pojazdów przez skrzyżowanie zarówno w kierunku Katowic, jak i w kierunku Bytomia, będzie się odbywał po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku. Zakończenie kolejnego etapu prac planowane jest na koniec lipca 2024 r.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w na mapie nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast”  https://www.waze.com/pl/ccp). Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapie nawigacji Waze:https://www.waze.com/en/live-map/directions?latlng=50.303766358642406%2C18.951351642608646

Source: New feed