ITS Chorzów

Informacje drogowe

Remont ulicy Obrońców Chorzowa – kolejny etap prac (26.09.)

W najbliższy wtorek (26.09) rozpoczęty zostanie kolejny etap prac związanych z remontem jezdni ulicy Obrońców Chorzowa.
Robotami drogowymi objęta zostanie jezdnia na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Staszica i rejonem posesji nr 14 (przedszkole). Ze względu na zakres i lokalizację miejsca prowadzonych prac  wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
1. zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie jezdnia ulicy Obrońców Chorzowa na remontowanym odcinku,
2. dojazd do ul. Sempołowskiej możliwy będzie z kierunku ulicy Odrodzenia. Na czas prowadzonych robót w jej ciągu wprowadzony zostanie dwukierunkowy ruch pojazdów,
3. dojazd do budynków przy ul. Solskiego i Obrońców Chorzowa 1-9, 12 i 14 możliwy będzie z kierunku ul. Podmiejskiej przez ulice Orzeszkowej i Niemcewicza.
Wykonawca robót deklaruje zakończenie tego prac do dnia 23.11.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych prac.

Lokalizacja na mapie nawigacji Waze:

https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.266521106936445%2C18.94077301025391

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Source: New feed