ITS Chorzów

Informacje drogowe

Remont jezdni ulic Plac Osiedlowy i Obrońców Chorzowa – kolejny etap prac (16.08.)

W najbliższą środę (16.08) rozpoczęty zostanie kolejny etap prace związanych z remontem jezdni ulic Plac Osiedlowy i Obrońców Chorzowa.
Tym razem (po zakończeniu robót w ciągu ul. Plac Osiedlowy) robotami drogowymi objęta zostanie jezdnia ulicy Obrońców Chorzowa na odcinku miedzy skrzyżowaniem z ul. Solskiego i rejonem posesji nr 14 (przedszkole). Ze względu na zakres i lokalizację miejsca prowadzonych prac  wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
1. zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie jezdnia ulicy Obrońców Chorzowa na całym remontowanym odcinku,
2. w ciągu ulicy Solskiego wprowadzony zostanie tymczasowy dwukierunkowy ruch pojazdów,
3. nadal obowiązywać będą tymczasowe zmiany w organizacji ruchu wprowadzone w ciągu ulicy Orzeszkowej i Niemcewicza.
Wykonawca robót deklaruje zakończenie tego prac do dnia 20.10.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych prac.
Lokalizacja na mapie nawigacji Waze:
https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.26698745255779%2C18.939453363418583

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Source: New feed