ITS Chorzów

Informacje drogowe

Remont jezdni ulic Plac Osiedlowy i Obrońców Chorzowa (24.07.)

W najbliższy poniedziałek (24.07) rozpoczęte zostaną prace związane z remontem jezdni ulic Plac Osiedlowy i Obrońców Chorzowa.
W pierwszym ich etapie roboty prowadzone będą w ciągu ul. Plac Osiedlowy. Ze względu na zakres i lokalizację miejsca prowadzonych prac wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
1. zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie jezdnia ulicy Plac Osiedlowy,
2. w ciągu ulic Orzeszkowej i Niemcewicza wprowadzony zostanie tymczasowy dwukierunkowy ruch pojazdów. Ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu do posesji w ich ciągu wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania,
3. pomiędzy skrzyżowaniem ulic Podmiejskiej i Orzeszkowej oraz skrzyżowaniem ulic Obrońców Chorzowa i Plac Osiedlowy wyznaczony zostanie objazd prowadzony ulicami Podmiejską i Staszica.
Wykonawca robót deklaruje zakończenie tego etapu robót do dnia 25.08.
Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych prac.
Lokalizacja na mapie nawigacji Waze:
https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.26736464052869%2C18.93923878669739   

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Source: New feed