ITS Chorzów

Informacje drogowe

Przebudowa ulicy 3 Maja w Chorzowie, etap I

Jutro (5.11) w godzinach popołudniowych, rozpoczęte zostaną roboty drogowe związane z przebudową ulicy 3 Maja w Chorzowie.

Pierwszym etapem prowadzonych prac objęta zostanie północna część jezdni ulicy na odcinku od granicy z miastem Świętochłowice do rejonu wiaduktu w sąsiedztwie budynku przy ul. Składowej 1 (Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji). 

Ze względu na zakres prowadzonych robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu drogowego:
– w ciągu ulicy 3 Maja na odcinku od rejonu ww. wiaduktu drogowego do skrzyżowania z ul. Bytomską w Świętochłowicach wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów. Wyznaczony zostanie objazd prowadzony z kierunku skrzyżowania ulic Bytomskiej/Chorzowskiej/3 Maja w kierunku skrzyżowania ulic 3 Maja i Składowej ciągiem ulic Bytomskiej (w Świętochłowicach), Ślęzan (w Świętochłowicach), Opolską i Składową,
– zamknięty zostanie wyjazd z ciągu ulicy Pokoju do ulicy 3 Maja. Dojazd do ulicy 3 Maja możliwy będzie ww. objazdem,
– dojazd do posesji położonych przy ul. 3 Maja zostanie utrzymany. Istnieje możliwość wprowadzenia krótkotrwałych ograniczeń w dostępie do nich, o czym odpowiednio wcześnie informować będzie wykonawca robót.

Zakończenie tego etapu prac planowane jest do lipca 2020 r.. 

Wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie na mapach bezpłatnej nawigacji Waze (https://www.waze.com/get) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym Waze Connected Citizens https://www.waze.com/pl/ccp).

Aktualna sytuacja drogowa w ciągu ulicy 3 Maja w Chorzowie: https://tinyurl.com/y684q5fl 

[mt]

Source: New feed