ITS Chorzów

Informacje drogowe

Plac Piastowski i ul. Siemianowicka, przebudowa sieci wodociągowej

W najbliższy piątek (23.06) po godzinie 9:00 wdrożony zostanie kolejny etap prac związanych z przebudową sieci wodociągowej (GPW) na odcinku pomiędzy Pl. Piastowskim i ul. Siemianowicką. Pracami zostanie objęty fragment ulicy Mazurskiej w rejonie budynku przy Placu Piastowskim 19.
Ze względu na lokalizację i zakres prowadzonych prac konieczne będzie wprowadzenie następujących zmian w organizacji ruchu:
    1. wprowadzony zostanie zakaz ruchu w ciągu ulic Mazurskiej i Majętnego. Wprowadzone ograniczenie nie będzie obowiązywać kierujących pojazdami, którzy muszą dojechać do posesji położonych przy tych ulicach – dojazd możliwy będzie od strony Placu Piastowskiego od strony skrzyżowania z ul. Majętnego,
    2. wprowadzony zostanie odcinkowy zakaz zatrzymywanie się na zatoce postojowej zlokalizowanej w ciągu ul Mazurskiej w rejonie budynku nr 1,
    3. wprowadzone zostaną zmiany w trasach przejazdu autobusów publicznej komunikacji zbiorowej oraz lokalizacje przystanków – szczegóły na stronie internetowej Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach: https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2718/ 
Nadal będą obowiązywać pozostałe zmiany w organizacji ruchu wprowadzone w dniu 12.06.
Zakończenie tego etapu prac – prowadzonych na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. – planowane jest do końca lipca br.

Wprowadzana zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/apps) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapie nawigacji Waze: https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.30105946805993%2C18.97200465202332

Source: New feed