ITS Chorzów

Informacje drogowe

Nowy układ drogowy w rejonie ul.Strzelców Bytomskich – informacja o postępach robót

W ramach realizowanej przez firmę PORR S.A. na zlecenie PKP S.A. przebudowy układu drogowego w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Zabrskiej, Głogowskiej, Kędzierzyńskiej na dzień dzisiejszy w 90% zakończono prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego w rejonie ulic Raciborskiej i Zabrskiej, a także zostały zakończone prace ziemne związane z budową nowego układu drogowego. Zakończono układanie warstw kruszyw na całym zakresie jezdni po zachodniej stronie LK 131 oraz częściowo po stronie ul. Głogowskiej do ul. Kazimierza Pułaskiego. Trwają prace brukarskie, które rozpoczęto od skrzyżowania z ul. 75 Pułku Piechoty, gdzie planowane jest na przełomie czerwca i lipca układanie pierwszych warstw bitumicznych. Po wschodniej stronie LK 131, trwają prace przy przezbrajaniu terenu, likwidowane są kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną oraz budowa docelowych elementów uzbrojenia.
Po zakończeniu prac przy infrastrukturze podziemnej, rozpoczęte zostaną prace ziemne, korytowanie istniejącej jezdni oraz prace drogowe.
Aktualnie zgodnie z harmonogramem planowane jest częściowe otwarcie dróg dla ruchu we wrześniu 2023r. w rejonie ul. Strzelców Bytomskich dla umożliwienia rozpoczęcia prac związanych z przebudową ul. Sienkiewicza, które zostaną wykonane do końca 2023r.

Source: New feed