ITS Chorzów

Informacje drogowe

Montaż zabezpieczenia wiaduktu kolejowego ul. Szpitalna – etap 2

Informujemy, że planowane w dniach 22-23.04 wprowadzenie zmiany organizacji ruchu w ciągu ulicy Szpitalnej w Chorzowie (związanej z pracami na wiadukcie kolejowym PKP), zgodnie z informacją otrzymaną od wykonawcy prowadzonych robót zrealizowane zostanie w dniu 29.04 (sobota) około godz. 1.

W czasie jej obowiązywania konieczne będzie wyłączenie z ruchu pojazdów pasa ruchu prowadzącego w kierunku ul. Stalowej, dlatego pojazdy poruszające się z kierunku ulicy Armii Krajowej będą mogły korzystać z pasa środkowego. Ruch pojazdów w kierunku przeciwnym odbywać się będzie prawym pasem ruchu.

Zakończenie prac na wiadukcie oraz przywrócenie stałej organizacji ruchu planowane jest w tym samym dniu około godziny 6.

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w miejscu wprowadzanej zmiany organizacji ruchu.

Lokalizacja miejsca prowadzonych prac na mapie nawigacji Waze: https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.27904912965346%2C18.943380117416385

Source: New feed