ITS Chorzów

Informacje drogowe

Komunikat – test Systemu Zarządzania Ruchem

Od kilku dni trwają prace związane z konfiguracją i uruchamianiem System Zarządzania Ruchem w mieście oraz testowaniem funkcjonalności systemu mającej zapewnić priorytet dla komunikacji zbiorowej. Charakter prowadzonych działań może powodować zmiany w pracy sygnalizacji świetlnej lub zaburzenia w koordynacji na niektórych ciągach komunikacyjnych. W związku z powyższym prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż działania te są niezbędne w celu przeprowadzenia właściwej kalibracji Systemu Zarządzania Ruchem. Apelujemy również do kierowców, aby na skrzyżowaniach, na których ruch sterowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnych – podjeżdżali pojazdami do linii warunkowego zatrzymania oraz po uzyskaniu sygnału zielonego ruszali nie zostawiając nieuzasadnionych odstępów między pojazdami. Bezpośrednio przed liniami warunkowego zatrzymania zlokalizowane są detektory (pętle indukcyjne),  które informują System o aktualnej sytuacji na danym wlocie skrzyżowania.    

Source: New feed