ITS Chorzów

Informacje drogowe

Kolejny etap przebudowy ul. 3 Maja od dnia 27.01

W najbliższy poniedziałek (27.01) w godzinach przedpołudniowych w ciągu ulicy 3 Maja w Chorzowie, na odcinku pomiędzy ulicami Katowicką i Floriańską, rozpoczęte zostaną prace związane z realizacją kolejnego etapu przebudowy ulicy 3 Maja.

Ze względu na zakres prowadzonych robót oraz celem zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego, wprowadzone zostaną następujące zmiany w organizacji ruchu:
1. w ciągu ulicy 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Katowicką do skrzyżowania z ul. Floriańską wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów,
2. na odcinku prowadzonych robót wprowadzone zostanie ograniczenie postoju pojazdów. Ich postój możliwy będzie na chodnikach tylko na wybranych odcinkach ulicy. Ograniczony zostanie również wjazd z ulicy Katowickiej w ulicę 3 Maja pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t za wyjątkiem pojazdów budowy, komunikacji miejskiej, zaopatrzenia, Straży Pożarnej i służb komunalnych,
3. objazd do Bytomia (droga krajowa nr 79) z kierunku ul. 3 Maja w kierunku ul. Katowickiej, poprowadzony zostanie objazdem przez ulice Miarki, Łagiewnicką i Krzyżową. Objazd do Katowic (droga krajowa nr 79) z kierunku ul. 3 Maja w kierunku ul. Katowickiej poprowadzony zostanie objazdem przez ulice Floriańską i Krakusa,
4. zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie połączenie ulicy Stalmacha z ul. 3 Maja. Zamknięte dla ruchu pojazdów zostanie również połączenie ulicy 23 Czerwca z ul. 3 Maja. Dojazd do tych ulic z kierunku ul. 3 Maja możliwy będzie wyznaczonym objazdem poprowadzonym ulicami Miarki, św. Piotra, Pl. Mickiewicza i Wileńską (oraz 23 Czerwca i Barską do ul. Stalmacha),
5. w związku z przebudową torowiska tramwajowego oraz zmianami w organizacji ruchu wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji zbiorowej – szczegóły na stronach Zarządu Transportu Metropolitalnego https://tinyurl.com/rms2vu2 
6. zmiany obejmą również ruch pieszych. Część z chodników zostanie wyłączona z użytkowania, zapewniony zostanie dostęp do posesji.

Zakończenie tego etapu prac planowane jest do czerwca 2020 r.

Celem ułatwienia poruszania się kierowcom po ulicach objętych wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu, wszystkie zamknięcia ulic oraz zmiany kierunków jazdy uwzględnione zostaną na mapach bezpłatnej nawigacji Waze (https://www.waze.com/get) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym „Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Aktualna sytuacja drogowa w ciągu ulicy 3 Maja w Chorzowie: https://tinyurl.com/uc3ed42

[mt]

Source: New feed