ITS Chorzów

Informacje drogowe

Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) – utrudnienia w ruchu – 20.07.br

W dniu 20.07 (czwartek) na katowickim odcinku drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa), na jezdni w kierunku centrum Katowic w rejonie granicy z miastem Chorzów, planowana jest kontynuacja prac związanych z budową Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem.

Ze względu na zakres i lokalizację miejsca prowadzonych robót wprowadzone będą następujące zmiany w organizacji ruchu:
1. od godziny 9: zamknięcie lewego skrajnego pasa ruchu,
2. w godzinach popołudniowych (z wyłączeniem godzin szczytu komunikacyjnego przypadającego na godziny 14-17) zamknięcie jezdni na całej szerokości. Ruch pojazdów odbywać się będzie drogą zbiorczą biegnącą obok jezdni głównej drogi wojewódzkiej.

Wykonawca robót – działającego na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach – deklaruje zakończenie prac i przywrócenie poprzedniej stałej organizacji ruchu w tym samym dniu (20.07).

Kierujących pojazdami prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania zabezpieczającego miejsce prowadzonych prac.

Lokalizacja na mapie nawigacji Waze: https://www.waze.com/pl/live-map/directions?latlng=50.273844949042264%2C18.963657617568973 
Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Source: New feed