ITS Chorzów

Informacje drogowe

1.11.2023 r.Wszystkich Świętych, zmiany w organizacji ruchu

W dniu 1.11.2023 r. (środa) w godzinach od 6 do 22 – w związku z uroczystością Wszystkich Świętych – wprowadzone zostaną następujące zmiany organizacji ruchu na ulicach położonych w sąsiedztwie cmentarzy:
1. zamknięte dla ruchu pojazdów (za wyjątkiem pojazdów z osobami posiadającymi kartę parkingową dla osoby niepełnosprawnej, pojazdów służb miejskich oraz mieszkańców i najemców lokali) zostaną:
a. ul. Drzymały na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego do bramy cmentarza,
b. ul. Cmentarna na odcinku od skrzyżowania z ul. Hajducką do skrzyżowania z ul. Urbanowicza,
c. ul. Kalusa,
2. wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się:
a. w ciągu ul. Dąbrowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Omańkowskiej do rejonu węzła drogowego drogi wojewódzkiej nr 902 (Drogowa Trasa Średnicowa),
b. w ciągu ul. Janasa na odcinku od skrzyżowania z ul. Osiedlową do skrzyżowania z ul. 3-go Maja,
c. w ciągu ul. Mariańskiej na odcinku od rejonu budynku nr 29 do skrzyżowania z ul. św. Wojciecha.
Ponadto w ciągu ulicy Kordeckiego wprowadzony zostanie jednokierunkowy ruch pojazdów prowadzony z kierunku ulicy Hajduckiej w kierunku ulicy Częstochowskiej.

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu uwzględniona zostanie w nawigacji Waze (https://www.waze.com/waze-app) w ramach współpracy Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie z firmą Google (program bezpłatnej wymiany danych o ruchu drogowym “Waze dla Miast” https://www.waze.com/pl/ccp).

Source: New feed